Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

www.taastruck.vn cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi:

(i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; 

(ii) Không chỉnh sửa Nội dung;

(iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định.

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Để yêu cầu sử dụng nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: hotro@tada.global. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.taastruck.vn.