I. Giới thiệu chung

1.1 Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TADA được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 0315802938 (sau đây gọi là “chúng tôi” hoặc “TaaS Truck” hoặc “Bên cung cấp dịch vụ”).

Chúng tôi cung cấp Phần mềm quản lý logistics vận tải 4.0 dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, kết nối trực tiếp các “Chủ tài khoản” và mạng lưới xe tải trên toàn quốc.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này. Bằng việc sử dụng Phần mềm và/hoặc sử dụng các dịch vụ từ TaaS Truck (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này.

1.2 Định nghĩa các thuật ngữ

“TADA” – Công ty TNHH Công nghệ TADA

“Bên cung cấp dịch vụ” – TaaS Truck, có thông tin được nêu tại phần đầu Điều Khoản Sử Dụng này;

“Bên sử dụng dịch vụ” – doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và/hoặc có thể là người đại diện có đủ điều kiện toàn quyền sử dụng các dịch vụ từ TaaS Truck.

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập Hệ thống bằng tài khoản quản trị.

“Bạn” – Chủ tài khoản hoặc các nhân viên được chủ tài khoản cấp tài khoản truy cập vào hệ thống; những Bạn viếng thăm, tìm hiểu thông tin trên website www.taastruck.vn

“Dịch vụ” – Phần mềm quản lý vận tải TaaS Truck chạy dưới tên miền www.taastruck.vn và ứng dụng TaaS Truck

“Ứng dụng” – Ứng dụng TaaS Truck trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.taastruck.vn

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website

“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của Bên sử dụng dịch vụ

“Dữ liệu” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên website được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Khu vực chung” – Trang chủ www.taastruck.com; màn hình đăng nhập; footer các trang, khu vực logo các trang trên giao diện web và ứng dụng TaaS Truck trên thiết bị di động.

“Khu vực riêng” – Trang màn hình quản lý, phần nội dung các trang quản lý.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên TaaS Truck.

“Hệ thống” có nghĩa là hệ thống quản lý kết nối vận tải trên cơ sở ứng Dụng công nghệ phần mềm và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng kèm theo, được đặt tên là TaaS Truck

“Hotline” có nghĩa là đường dây nóng bán hàng và hỗ trợ người dùng của Bên cung cấp dịch vụ: 1900636296

Nội dung Điều Khoản Sử Dụng này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Các chủ tài khoản, Bên sử dụng dịch vụ khi sử dụng Dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ trên các nền tảng đồng nghĩa với việc cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Sử Dụng này.

II. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Phần mềm quản lý vận tải TaaS Truck, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của TaaS Truck dưới tên miền chính thức www.taastruck.vn và ứng dụng TaaS Truck. TaaS Truck duy trì trang thông tin điện tử www.taastruck.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. 

Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của TaaS Truck, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. TaaS Truck có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.taastruck.vn. 

Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của TaaS Truck.

III. Quyền và nghĩa vụ của Bên cung cấp dịch vụ

3.1 Quyền của Bên cung cấp dịch vụ

Có quyền yêu cầu Bên sử dụng dịch vụ cung cấp các thông tin, giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc kiểm chứng các giao dịch phát sinh trên Hệ thống của Bên cung cấp dịch vụ.

Có quyền tạm dừng hợp tác với Bên sử dụng dịch vụ trong trường hợp vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của Bên cung cấp dịch vụ hoặc có những hành vi trái với bộ Quy tắc ứng xử dành cho các thành viên trên Hệ thống.

Có quyền từ chối giải quyết tranh, khiếu nại khi Bên sử dụng dịch vụ không thực hiện đúng hướng dẫn.

Có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website, Ứng dụng theo quyết định và xem xét duy nhất của TaaS Truck, mọi yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ về sử dụng Khu vực chung trên Website, Ứng dụng cho mục đích riêng của Bên sử dụng dịch vụ có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

Có quyền truy cập khu vực riêng của Chủ tài khoản khi và chỉ khi được Chủ tài khoản đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố theo yêu cầu trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

3.2 Nghĩa vụ của Bên cung cấp dịch vụ

Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng với Dịch vụ đã cung cấp.

Xây dựng và công bố công khai trên Website/Ứng Dụng quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên của Bên cung cấp dịch vụ.

Kiểm tra và xác thực thông tin đăng ký của Các chủ tài khoản tham gia sử dụng Dịch vụ.

Lưu giữ thông tin đăng ký của Bên sử dụng dịch vụ ngay từ ngày đăng ký sử dụng DỊch vụ và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin, không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Hệ thống.

Yêu cầu Bên sử dụng dịch vụ phải cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết để xác minh tài khoản.

Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Duy trì hoạt động bình thường của phần mềm, ứng dụng và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, Hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Bên Cung Cấp Dịch Vụ không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên sử dụng dịch vụ

4.1 Quyền của Bên sử dụng dịch vụ

Bên sử dụng dịch vụ được Bên cung cấp dịch vụ bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin trên Ứng Dụng điện tử.

Được quyền từ chối Dịch vụ hoặc từ chối sử dụng Dịch vụ mà không cần đưa ra lý do.

Được phép sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, tổ chức hợp pháp.

Có quyền đóng góp ý kiến cho Bên cung cấp dịch vụ trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, điện thoại, email hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Bên cung cấp dịch vụ.

Bạn có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. TaaS Truck không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Bạn tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ qui định trong Hợp đồng.

4.2 Nghĩa vụ của Bên sử dụng dịch vụ

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bên cung cấp dịch vụ từ khi đồng ý các thỏa thuận sử dụng và trong suốt quá trình sử dụng Dịch Vụ của Bên cung cấp dịch vụ.

Chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình trên hệ thống.

Thực hiện đúng các thao tác cần thực hiện, điền chính xác thông tin vào đúng các mục thông tin tương ứng. Bên cung cấp dịch vụ được miễn trừ trách nhiệm với các thiệt hại xảy ra do thao tác được thực hiện không đúng của Bên sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp Bên sử dụng dịch vụ mất tài khoản hoặc thay đổi các thông tin liên quan, Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thông báo cho Bên cung cấp dịch vụ để được tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Bên sử dụng dịch vụ quản lý quá trình sử dụng dịch vụ của mình. Bên cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Bên sử dụng dịch vụ không thông báo cho Bên cung cấp dịch vụ dẫn đến việc có bên thứ ba sử Dụng tài khoản đó của Bên sử dụng dịch vụ.

Không được ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao tài khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.

Không được sử dụng tài khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hoạt động trên tài khoản của mình. 

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung cần thiết khi sử dụng dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ. 

Không được cố tình bôi nhọ danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Bên cung cấp dịch vụ.

Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm quản lý và bảo mật tài khoản được cấp bởi Bên cung cấp dịch vụ, đồng thời tuân thủ các quy định sử dụng dịch vụ.

Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo quy định của Thỏa Thuận và pháp luật liên quan.

V. Giới hạn trách nhiệm và Bảo hiểm với Dịch Vụ TaaS Truck

TaaS Truck sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng TaaS Truck; trang thiết bị và dữ liệu của Chủ tài khoản hoặc dữ liệu khách hàng của Chủ tài khoản vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của TaaS Truck.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng TaaS Truck, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của TaaS Truck sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của TaaS Truck.

TaaS Truck sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website www.taastruck.vn. Ngoài ra, TaaS Truck không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. TaaS Truck không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của bạn sau khi sử dụng dịch vụ.

VI. Phân định trách nhiệm giữa Bên sử dụng dịch vụ và Bên cung cấp dịch vụ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh

Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho TaaS Truck khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với TaaS Truck để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, TaaS Truck luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên TaaS Truck sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

VII. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

Tùy theo từng thời điểm, Bên cung cấp dịch vụ có thể điều chỉnh, sửa đổi Chính sách bảo vệ thông tin. Nếu như Bên sử dụng dịch vụ quan tâm về quyền riêng tư cá nhân của mình, xin vui lòng truy cập trang này thường xuyên hơn để được cập nhật những thông tin mới nhất có thể. Nếu như Bên cung cấp dịch vụ thực hiện các thay đổi đối với Chính sách bảo vệ thông tin và tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên sử dụng dịch vụ (ví dụ: nếu Bên cung cấp dịch vụ có ý định xử lý dữ liệu cá nhân của Bên sử dụng dịch vụ cho các mục đích khác so với Thông báo trước đây trong Chính sách bảo vệ thông tin này), Bên cung cấp dịch vụ sẽ Thông báo cho bạn về những thay đổi này trước khi các hoạt động mới bắt đầu.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Bên cung cấp dịch vụ cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ Hệ thống kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Bên cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn, ổn định của toàn bộ Hệ thống và quyền lợi cho thành viên.

Bên cung cấp dịch vụ cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trong trường hợp phát hiện các lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác trong quá trình tham gia giao dịch thì Bên sử dụng dịch vụ Thông báo cho Bên cung cấp dịch vụ qua địa chỉ email: hotro@tada.global hoặc Hotline 1900636296, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, Bên cung cấp dịch vụ sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Thông báo của các thành viên không đến được Bên cung cấp dịch vụ, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Bên cung cấp dịch vụ gây ra.

Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, TaaS Truck luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên TaaS Truck sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của bạn.

IX. Ứng dụng TaaS Truck

Nếu bạn đã tải về Ứng dụng TaaS Truck từ Apple App Store hoặc Google Play, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Điều khoản này là thỏa thuận giữa bạn và TaaS Truck, và không phải với Apple hay Google. TaaS Truck (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng TaaS Truck. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, hỗ trợ trong quá trình sử dụng Ứng dụng TaaS Truck;

Khi sử dụng Ứng dụng TaaS Truck, bạn hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng TaaS Truck lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của Bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi Bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, Bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Ứng dụng TaaS Truck được cài đặt trên thiết bị của Bạn có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của Bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; TaaS Truck không đảm bảo dữ liệu Bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó Bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi Bạn cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất;

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng TaaS Truck trong tầm kiểm soát và an toàn; TaaS Truck không chịu trách nhiệm khi dữ liệu kinh doanh của Bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của Bạn;

Bạn phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

X. Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba

Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi TaaS Truck và Bên thứ ba, được TaaS Truck và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm TaaS Truck.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và TaaS Truck được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm quản lý TaaS Truck; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. TaaS Truck chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

XI. Điều khoản chung

11.1 Điều khoản áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng của Bên cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ khi được ban hành công khai và có hiệu lực khi Bên sử dụng dịch vụ xác nhận từ Hệ thống. Bên cung cấp dịch vụ có quyền điều chỉnh, thay đổi các quy chế để phù hợp với các hoạt động của Bên cung cấp dịch vụ cũng như thuận tiện cho các thành viên. Những thay đổi này sẽ được Thông báo trên website và trên Ứng Dụng của Bên cung cấp dịch vụ. Quy chế được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày có Thông báo thay đổi. Việc Bên sử dụng dịch vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế đã điều chỉnh hoặc thay đổi được công bố đồng nghĩa với việc Bên sử dụng dịch vụ đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế sửa đổi đó. Các thành viên trong Hệ thống có trách nhiệm tuân thủ các quy chế hiện hành khi sử dụng Dịch Vụ của Bên cung cấp dịch vụ.

11.2 Điều khoản cam kết

Về phía Bên sử dụng dịch vụ: mọi thành viên tham gia sử dụng Dịch Vụ của Bên cung cấp dịch vụ đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc và chấp nhận những quy định và quy chế mà Bên cung cấp dịch vụ đã đưa ra.

Về phía Bên cung cấp dịch vụ: chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm được nêu ra trong Thỏa Thuận

11.3 Điều khoản khác

Điều Khoản Sử Dụng này và Thỏa Thuận được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận, sẽ được Các Bên giải quyết trước tiên bằng hình thức thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Nếu Các Bên không thể giải quyết được theo hình thức thương lượng, hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án có thẩm quyền của Việt Nam.

Các bên đồng ý với việc sử dụng chức năng xác nhận qua Hệ thống để giao kết, thực hiện Thỏa thuận. Bằng thao tác xác nhận bởi Bên sử dụng dịch vụ hoặc người đại diện có thẩm quyền theo thông tin cung cấp, Bên sử dụng dịch vụ xác nhận giá trị pháp lý của Thỏa thuận, và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại, kiện tụng liên quan đến giá trị Thỏa Thuận này.

Các Bên thống nhất rằng việc không sử dụng con dấu doanh nghiệp của mỗi Bên trong Thỏa Thuận được giao kết thông qua phương tiện điện tử này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa Thuận.

Nếu bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa Thuận không có hiệu lực theo pháp luật Việt Nam, việc vô hiệu của Điều khoản đó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản còn lại của Hợp Đồng, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. 

Bất kể các quy định theo pháp luật Việt Nam về hợp đồng theo mẫu và Điều kiện giao dịch chung, Các Bên đồng ý với các Điều khoản tại Thỏa Thuận này.

Thỏa Thuận được lập và được lưu trữ dưới dạng điện tử. Mỗi Bên cam kết đã hiểu toàn bộ nội dung Hợp đồng để thực hiện.