TaaS Truck là Phần mềm quản lý logistic vận tải 4.0 dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, kết nối trực tiếp các “Chủ tài khoản” và mạng lưới xe tải trên toàn quốc. Đáp ứng các nhu cầu quản lý hiện nay của các Doanh nghiệp vận tải, Logistics/ Forwarder.

Hệ thống của TaaS Truck đã được kiểm tra nghiêm ngặt. Đồng thời, chính hệ thống này đang được sử dụng kiểm nghiệm hàng ngày bởi đội ngũ vận hành của chúng tôi tại Đông Nam Á. Chúng tôi đã giúp nhiều công ty logistic có được một phần mềm quản lý logistics vận tải dưới thương hiệu riêng, đơn giản, tính năng phù hợp, vận hành hiệu quả với mức chi phí thấp nhất.

Mọi yêu cầu thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua hộp thư: hotro@tada.global; hoặc Hotline: 1900636296.