Chúng tôi cung cấp Phần mềm quản lý vận tải 4.0 dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, kết nối trực tiếp các “Chủ tài khoản” và mạng lưới xe tải rỗng chiều về trên toàn quốc. Website và các Dịch vụ, Tính năng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. TaaS Truck cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ Hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, TaaS Truck cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

Điều Khoản Sử Dụng của Bên cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ khi được ban hành công khai và có hiệu lực khi Bên sử dụng dịch vụ xác nhận từ Hệ thống. Bên cung cấp dịch vụ có quyền điều chỉnh, thay đổi các quy chế để phù hợp với các hoạt động của Bên cung cấp dịch vụ cũng như thuận tiện cho các thành viên. Những thay đổi này sẽ được Thông báo trên website và trên Ứng Dụng của Bên cung cấp dịch vụ. Quy chế được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày có Thông báo thay đổi. Việc Bên sử dụng dịch vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế đã điều chỉnh hoặc thay đổi được công bố đồng nghĩa với việc Bên sử dụng dịch vụ đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế sửa đổi đó. Các thành viên trong hệ thống có trách nhiệm tuân thủ các quy chế hiện hành khi sử dụng Dịch Vụ của Bên cung cấp dịch vụ.