TaaS Truck chưa có chính sách Hủy Hợp đồng và trả lại tiền sau khi Bên sử dụng dịch vụ đã thanh toán và nhận được giấy phép hoặc quyền sử dụng dịch vụ. Chúng tôi cam kết luôn cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu của người dùng với chất lượng tốt nhất, chi phí hợp lý nhất. Mọi yêu cầu hỗ trợ liên quan đến đổi trả và hoàn tiền cần được gửi đến hộp thư: hotro@tada.global; hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900636296. Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu từ Bên sử dụng dịch vụ.

Điều Khoản Sử Dụng của Bên cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ khi được ban hành công khai và có hiệu lực khi Bên sử dụng dịch vụ xác nhận từ Hệ thống. Bên cung cấp dịch vụ có quyền điều chỉnh, thay đổi các quy chế để phù hợp với các hoạt động của Bên cung cấp dịch vụ cũng như thuận tiện cho các thành viên. Những thay đổi này sẽ được Thông báo trên website và trên Ứng Dụng của Bên cung cấp dịch vụ. Quy chế được sửa đổi hoặc điều chỉnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày có Thông báo thay đổi. Việc Bên sử dụng dịch vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế đã điều chỉnh hoặc thay đổi được công bố đồng nghĩa với việc Bên sử dụng dịch vụ đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế sửa đổi đó. Các thành viên trong Hệ thống có trách nhiệm tuân thủ các quy chế hiện hành khi sử dụng Dịch Vụ của Bên cung cấp dịch vụ.